OPORTUNITATI INVESTITIE
OPORTUNITATI INVESTITIE înscrie locație

Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate in relatia cu prospectii interesati de intrarea in reteaua rentakub.com

Această Politică de confidențialitate are rolul de a explica ce date cu caracter personal prelucrăm, motivul pentru care le prelucrăm și în ce scop. De asemenea, reprezintă angajamentul nostru ferm de a proteja informațiile personale ale utilizatorilor acestui website site, de a le stoca în condiții de siguranță și prelucra cu atenție. Prezenta Politica poate fi schimbată în orice moment, actualizările și modificările fiind valabile imediat după afișarea pe website.

 

Noțiunile de date cu caracter personal și prelucrare de date

În cuprinsul acestei Politici, prin date cu caracter personal se va înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar conceptul de prelucrare de date personale se referă la orice operațiune de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.

 

Ce date prelucrăm și de la cine

Pentru oferirea serviciilor aferente platforme www.rentakub.com   colectăm date de identificare, date de contact, adresa (oraș, județ) și e-mail-ul utilizatorilor. Totodată, acestr informații personale sunt colectate inclusiv de la utilizatorii platformei sau de la persoanele care folosesc datele noastre de contact pentru a solicita servicii sau informații precum și prin plasarea de fișiere cookie.

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele personale

Prelucrăm informațiile personale în scopuri determinate și legitime în vederea oferirii serviciilor prin intermediul platformei, pentru a răspunde la întrebări și solicitări, precum și pentru alte scopuri asociate acestora.

 

Temeiurile legale care justifică prelucrarea

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și se realizează pe baza consimțământului exprimat de utilizatori și, uneori, justificat de existența unui interes legitim în promovarea afacerii noastre prin intermediul platformei www.rentakub.com

 

Obligativitatea comunicării datelor

Comunicarea datelor nu este obligatorie dacă prelucrarea informațiilor personale se realizează doar în temeiul acordului utilizatorilor platformei. Cu toate acestea, prelucrarea este necesară atunci când se întemeiază pe un interesul nostru legitim de a ne promova afacerea sau proteja drepturile.

 

Situații în care comunicăm date către terți

Pentru a ne desfășura activitatea sau îndeplini obligațiile ce ne revin, este posibil să transmitem datele personale către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță respectiv să permitem accesul la date unor persoane împuternicite, astfel cum se întâmplă cu furnizorii de servicii IT, ale căror servicii le-am contractat, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

 

Perioada de stocare a datelor

Datele personale vor fi prelucrate prin intermediul platformei www.rentakub.com / și ulterior păstrate pentru o perioadă determinată în conformitate cu prevederile legale.

 

Măsuri de securitate

În vederea administrării în siguranță a informațiilor personale, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special împotriva utilizării necorespunzătoare, distrugerii accidentale, accesării ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, divulgării, manipulării intenționate sau accidentale, ștergerii și modificării. Pentru aceasta, am implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor pe care le revizuim în permanență pentru a ține pasul cu noile soluții tehnologice.

 

Drepturile persoanelor a căror date le prelucrăm:

 • dreptul de retragere a consimțământului;
 • dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor;
 • dreptul de acces asupra datelor;
 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de a solicita transmiterea datele către alt operator;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate fie individual, fie cumulat, printr-o cerere înaintată direct sau transmisă prin poștă la sediul din strada Arcadie Septilici nr. 32A, sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău sau transmisă pe adresa de e-mail contact@rentakub.com. Drepturile enumerate mai sus nu au caracter absolut și sunt aplicabile în funcție de situația concretă de prelucrare.

 

Operatorul de date cu caracter personal

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor și în conexiune cu prezenta Politică de confidențialitate revine Avenir Concept SRL  S.R.L., o entitate juridică organizată și funcționând în baza legilor românești, cu sediul în strada Arcadie Septilici nr. 32A, sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/891/2019 și având cod unic de identificare RO41052155. Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, societatea noastră este operator de date cu caracter personal. Uneori pe site-ul nostru sunt prezente link-uri pentru accesarea altor website-uri ale căror politici privind prelucrarea de date sunt diferite. Aceste politici trebuie verificate în mod individual Ecokit S.R.L. nefiind responsabil pentru informațiile oferite sau colectate de alte website-ur

 

POLITICĂ COOKIES

Această politică se referă la fișierele de tip cookie și pagina web https://www.rentakub.com operate de Avenir Concept.

 

Despre cookies

Cookie-ul (browser cookie sau HTTP cookie) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, stocat pe computerul, terminalul mobil sau dispozitivul unui utilizator de pe care se accesează pagina de internet. Serverul web transmite fișierul cookie către browser, iar acesta din urmă îl stochează. Fișierul Cookie este complet “pasiv”, adică nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe dispozitivul utilizatorului.

 

Perioada de stocare a unui cookie

În funcție de scopul pentru care a fost plasat, perioada de stocare în browser a unui modul cookie se poate limita la durata sesiunii (cookie de sesiune) sau, din contră, poate fi menținut și reutilizat de fiecare dată când utilizatorul revine pe site (cookie persistent).

 

Fișiere cookie plasate de terțe părți

Pentru a oferi funcționalități sporite utilizatorilor platformei, unele secțiuni ale acestui site funcționează inclusiv prin plasarea de module cookie de către terți ale căror servicii le folosim.

 

Tipuri de cookies folosite:

–  cookie necesare[PHPSESSID], [_glsr_session];–  cookie de statistică[_ga], [_gat], [_gid], [pll_language];–  cookie de marketing[ads/ga-audiences]

 

Ștergerea fișierelor cookie

Accesarea website-ului salvează în mod implicit fișiere cookie în browser-ul folosit de utilizatori. Cu toate acestea, plasarea automată de cookie poate fi blocată din browser prin accesarea secțiunii ”Setări” din browser-ul web pentru a se configura modul de administrare a modulelor cookie, însă limitarea folosirii acestora poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. Informații complete privind blocarea și ștergerea fișierelor cookies pot fi obținute accesând următoarele link-uri:

 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
 • https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
 • https://help.opera.com/en/latest/(în engleză)
 • https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • https://support.apple.com/ro-ro/HT201265

În cazul în care aveți întrebări privind prezenta Politică cookie, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@rentakub.com sau să ne scrieți pe adresa din strada Prel. Arcadie Septilici nr. 32A, sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău.

Abonează-te
la Newsletter!

ABONEAZĂ-TE
modularia.ro